• 2.jpg
 • _SAM_2767.JPG
 • 3.jpg
 • _SAM_2765.JPG
 • dsc_4520.jpg
 • misia 21m-cy.jpg
 • 1.jpg
 • Zdjecie412.jpg
 • tapeta z galerii fotografii systemu windows.jpg
 • 4.jpg
 • _SAM_2768.JPG
 • sam_2552-2.jpg
 • sam_2552-1.jpg
 • dsc_4506.jpg
 • dsc_4561.jpg
 • dsc_4615.jpg
 • _SAM_2773.JPG
 • sam_2552-0.jpg
 • SAM_2681.JPG
 • Zdjecie420.jpg

 


Aktualności

INFORMACJA

MAMO, TATO!!!

Od 1 września 2014r. znajdziecie nas w Dzierżoniowie        przy ul. Szkolnej 14 :)

Tel. 74 83 40 004

www.dzierzoniow.pead.pl

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ZAPRASZAMY :)

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

26 czerwca 2014r. w Przedszkolu Językowym ”Europejska Akademia Dziecka” i Niepublicznym Żłobku „Akademia Maluszka” w Bielawie, o godzinie 16.00 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego  2013/2014. 

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 uświetniła przemówieniem  Daria Michalska dyrektor placówki. Radośnie wystąpiły też maluszki z grup: Mandarynek, Poziomek i Cytrynek. Poziomki i Cytrynki zaprezentowały bogatą część artystyczną, przeplataną tańcami, piosenkami i wierszami: „Minął przedszkolny okres wesoły i trzeba iść do szkoły…”. Uroczyście deklamowali: „Kochane przedszkole, byłeś drugim domem…”. Na koniec zaśpiewały piosenkę – „Mój kolego z przedszkola…” Niejednemu rodzicowi uroniła się łezka w oku. Ale nastał czas humoru w barwnej inscenizacji – „Jedziemy na wakacje”. Oklaskom nie było końca i łzom, ale tym razem – ze śmiechu.

Każda akademia prezentowała przegląd rocznej pracy z przedszkolakami i tak kolejno pokazały się: Akademia Języka Angielskiego, Małego Aktora - warsztaty twórczego myślenia i Języka Miganego. Po udanych występach oklaskom nie było końca. Każde dziecko z akademii maluszka i akademii przedszkolaka otrzymało pamiątkowy dyplom z logo swojej grupy atrakcyjne nagrody. NajmłodszeMandarynki otrzymały pierwsze w swoim życiu dyplomy i książeczki do czytania.Poziomki otrzymały: dyplomy za udział w zajęciach akademii  i książeczki.Cytrynki  dyplomy za udział w zajęciach, dyplomy  z poszczególnych akademii, dyplom za ukończenie przedszkola z rogiem obfitości oraz książki.

Najbardziej zasłużonym rodzicom dzieci żłobkowych jak i przedszkolnych zostały wręczone statuetki „SUPER RODZIC”, którymi zostali w roku szkolnym 2013/2014:
- Pani Katarzyna mama Ani z grupy Poziomek,
- Państwo Sabina i Paweł rodzice Oliwiera z grupy Poziomek,
- Pani Justyna mama Oli z grupy Poziomek,
- Państwo Katarzyna i Adrian rodzice Leny z grupy Poziomek.

Daria Michalska, dyrektor Przedszkola Językowego „Europejska Akademia Dziecka” i Niepublicznego Żłobka „Akademia Maluszka” wyraziła  słowa uznania i podziękowań pod adresem kadry pedagogicznej placówki.

Po części oficjalnej, po rozdaniu nagród i statuetek „SUPER RODZIC” dzieci wraz z nauczycielami i rodzicami zostali zaproszenia do degustacji pysznego tortu. Był to również czas na rozmowy i podzielenie się refleksjami z nauczycielami na temat minionego roku szkolnego. W miłej atmosferze zaproszeni goście, rodzice wraz z dziećmi - rozchodzili się do swoich domów.

LATO W AKADEMII


Nie widzisz dokumentu? Kliknij tutaj?

WładzySław Dobry WładzySław Zły

24 czerwca 2014 roku odbyła się w Warszawie Konferencja Jubileuszowa 25-Lecia Oświaty Niepublicznej  w Polsce, organizowana przez Stowarzyszenie Przedszkoli Niepublicznych.

Podczas konferencji, którą prowadził Krzysztof Tyniec omawiano inicjatywy i realizacje środowisk obywatelskich w budowaniu nowoczesnego systemu edukacji narodowej na poziomach lokalnych. Na kongres licznie przybyli dyrektorzy ze szkół i przedszkoli niepublicznych z całej Polski. Powiat dzierżoniowski reprezentowała Daria Michalska, dyrektor Szkół Niepublicznych w Bielawie, Przedszkoli Językowych Europejska Akademia Dziecka oraz Niepublicznych Żłobków Akademia Maluszka. Obradom wnikliwie przysłuchiwali się przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, radni samorządowi oraz przedstawiciele organów prowadzących i dotujących placówki niepubliczne.

Ideę współpracy jednostek administracji rządowej i placówek niepublicznych zrelacjonowali: założyciel i wieloletni  Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” Wojciech Starzyński oraz Marta Zbrzeska, Prezes Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych. Gros uwagi w trakcie obrad konferencyjnych zajęła dyskusja o edukacyjnym wymiarze pomocniczości samorządu i organów założycielskich placówki niepubliczne. Zasadność prawną tych działań przedstawił b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Jerzy Stępień.

Placówki niepubliczne zrzeszają się w stowarzyszeniach, aby bronić interesów swoich szkół i przedszkoli przed tymi nieprzyjaznymi gminami, które z podważania zasadności wydatkowania dotacji znalazły sobie źródło dochodu, niszcząc dobrze funkcjonujące placówki niepubliczne.

Uczestnicy konferencji wymieniali się doświadczeniami na temat naliczania dotacji i prawnymi możliwościami wpływania na lokalny samorząd w przypadku zaniżania dotacji oraz zasad wydatkowania  środków finansowych.

Fachową pomoc można było uzyskać od konsultantów Centrum Wsparcia Przedszkoli Niepublicznych, którzy przygotowali odpowiedzi na wiele kontrowersji w działaniach samorządów w stosunku do szkół i placówek niepublicznych. Podawano przykłady zaniżania dotacji w konkretnych gminach, szukania pieniędzy  poprzez podważanie zgodnych z prawem rozliczeń dotacji przez samorządy oraz wadliwie sporządzane protokoły. CWPN zajmuje się wyliczaniem prawidłowej dotacji, szkoleniami w zakresie wydatkowania, rozliczania i kontroli dotacji, sprawdzaniem prawidłowości uchwał rad gminy w sprawie dotacji, postępowaniem sądowym i administracyjnym.

Podczas konferencji wręczono symboliczne drewniane pieczęcie - WładzySław Dobry oraz WładzySław Zły.

Pieczęć WładzySława Dobregoprzyznawana jest gminom, które współpracują z placówkami niepublicznymi, podejmują wspólne inicjatywy, wspierają ich rozwój, poprawnie naliczają dotację, nie naruszają prawa oraz nie przekraczają uprawnień podczas kontroli. WładzySława Dobrego zdobyła podwarszawska Gmina Lesznowola, która jest znakomitym przykładem  pozytywnych rozwiązań.  Wójt tej gminy Maria Jolanta Batycka-Wąsik znalazła optymalne rozwiązania dla wielu dynamicznych  biznesowych  inicjatyw w tym również zakładania niepublicznych placówek oświatowych. Zasada pomocniczości przejawia się w stosunku do firm, stowarzyszeń, szkół i placówek niepublicznych. Dyrektorzy placówek niepublicznych działających w Gminie Lesznowola nie mogli nachwalić się Pani Wójt oraz pracowników Urzędu Gminy. Podkreślali uderzający szacunek w urzędzie, uczciwość, pomoc dla przedsiębiorców. Wg Magazynu Forbes Gmina Lesznowola zajmuje 5 lat z rzędu I miejsce wśród gmin przyjaznych firmom. Co roku gmina zgarnia 20 nagród dla Gminy i Wójta.

Odbierając pieczęć Pani Wójt powiedziała: "Edukacja jest absolutnym priorytetem i najwyższą stopą wzrostu, a kto nie rozumie, że edukacja jest najważniejsza, powinien się edukować. Sława Władzy edukacją stoi."

Pieczęć WładzySław Zły trafiła do Gminy Kętrzyn za zaniżanie dotacji, rażące naruszenie prawa w uchwałach Rady Gminy, działania na niekorzyść placówek niepublicznych. Na ekranie szczegółowo przeanalizowano bezprawne działanie Gminy Kętrzyn w stosunku do placówek niepublicznych.

W placówkach prowadzonych przez Darię Michalską, uczestnika konferencji od kilku lat tradycyjnie przyznaje się statuetki „Wiktorii” w kategoriach „Przyjaciel Szkoły” i „Osobowość Lokalnej Edukacji” doceniając  współpracę osób na polu edukacji.  Stowarzyszenie Przedszkoli Niepublicznych przyznaje „Władzysławy Roku”. Ukryta zabawa słowna w tytule nagrody wskazuje jednakowoż jak władze lokalne potrafią docenić i sławić ludzi wspierających dobry klimat dla budowania edukacji bez podziałów na podmioty publiczne i niepubliczne.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Jerzy Stępień zwrócił uwagę na wykładnię art. 20 Konstytucji RP, w którym jest mowa o społecznej gospodarce rynkowej opartej na wolności działań gospodarczych, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych jako podstawach ustroju Rzeczypospolitej Polskiej.  Nie ma tu mowy o gospodarce państwowej. Państwo oparte o gospodarkę państwową zbankrutowało. Samorząd powinien wspierać prywatną inicjatywę , w tym oświatową. Sędzia TK przypomniał zebranym również Europejską Kartę Samorządu Terytorialnego sporządzoną w Strasburgu 15 października 1985 roku, która gwarantuje obywatelom, że za sprawy publiczne powinny odpowiadać te organy władzy, które są najbliżej obywatela, czyli samorząd terytorialny. O czym samorządom należy przypominać, szczególnie w kontekście sztucznych podziałów na edukację publiczną i niepubliczną, a także w kontekście odpowiedzialności pracowników urzędu za działania przeciw oświacie niepublicznej.

W kontekście ostatnich wydarzeń na szczeblach władzy centralnej warto może przypomnieć, że władza demokratyczna powinna służyć społeczeństwu.  Przecież Minister to po łacinie sługa.

Najwyższy czas również odmitologizować  sztampowe myślenie o jedynowładztwie oświaty państwowej. Oświata Niepubliczna istnieje już 25 lat, ma fantastyczne osiągnięcia, wybitnych absolwentów. Szkoły Niepubliczne w Bielawie w kwietniu b.r. obchodziły Jubileusz 15 lecia odnotowując na swoim koncie sukcesy edukacyjno-wychowawcze w 7 typach szkół. Daria Michalska zarządzając  różnymi placówkami  ciągle buduje ich pozytywny wizerunek wieloma działaniami, a nade wszystko kształcąc się ustawicznie.

Czy nasze gminy zasługują na miano WładzySława Dobrego w kontekście tego, że władza publiczna ma służyć społeczeństwu?

Mali Europejczycy w krainie zabawy :)

17 czerwca 2014r. dzieci z Przedszkola Językowego „Europejska Akademia Dziecka” w Bielawie i w Dzierżoniowie wczesnym rankiem wyruszyły w kierunku największego placu zabaw w Polsce - LOOPY’s World we Wrocławiu. 4000m2 powierzchni zaprojektowanej
z myślą o dzieciach, ich bezpieczeństwie, rozwoju i wyobraźni: boisko, tunele, labirynty, trampoliny i zjeżdżalnie. Dzięki lekcjom w Loopy’s World dzieci ćwiczą koordynację wzrokowo – ruchową, równowagę, siłę i sprawność, dbają o kondycję fizyczną i prawidłową postawę stymulującą obydwie półkule mózgowe, co ma wpływ na pozytywne uczenie się. A wszystko to w atmosferze współpracy i zabawy. Przedszkolaki wzięły udział w zajęciach edukacyjnych – „Świat Zwierząt”, dzięki któremu zgłębiły wiedzę o zwierzętach afrykańskich
i krajowych. Po dawce wiedzy na dzieci czekał poczęstunek w restauracji Loopy’s World: frytki i wielki kubełek lemoniady. Ostatnie zjazdy ze wspaniałych zjeżdżalni zakończyły pobyt w Rodzinnym Centrum Rozrywki. Na pamiątkę pobytu wszystkie dzieci dostały balony
i plakietki z napisem – „Najważniejsza jest zabawa”.

332886